Rady a tipy

Jak se starat o klavír

Především si musíme uvědomit, že klavír se z velké většiny skládá ze dřeva, které při výkyvech teplot a vlhkostí pracuje, což se negativně odráží na použitelnosti nástroje.

Není tudíž nic zvláštního, že většina výrobců klavírů uvádí ideální podmínky pro nástroj : při 20°C relativní vlhkost vzduchu 45-60%. Samozřejmě, že čím vyšší je teplota, tím vyšší by měla být i vlhkost. Z toho vyplývá, že ideální umístění nástroje by mělo být co nejdále od okna a zdroje tepla.

Udržováním stálého klima prodloužíte nástroji životnost. Při nízké vlhkosti dochází k seschnutí dřeva a tím od povolení šroubů mechaniky, přes propad a popraskání rezonanční desky až po prasknutí količníku apd. Naopak velká vlhkost způsobuje, že dřevo nabobtná, mechanika přestává fungovat, kladívkové plsti měknou, struny korodují a nástroj přestává hrát díky zatížení resonanční desky „vodou“. Další problémy s vysokou vlhkostí jsou spojeny s faktem, že v nástroji je většina různých prvků lepena kostním klihem.(Kostní klih se dá odstranit jediným způsobem – namočit) Takže se začnou rozlepovat nejrůznější spoje a nástroj se neodvratně začíná rozpadat. Při obou těchto extrémech je víc než jasné, že stabilita ladění je téměř nulová.

Nástroj též není zahrádka nebo skleník, takže odkládání květin v květináči na horní desku nástroje, nepatří mezi šťastné. Při zalévání se stává, že voda přeteče. V tom lepším případě se zvedne dýha desky- v tom horším voda zateče do nástroje (struny, mechanika) a to je problém, který je sice řešitelný, ale finančně náročný.

Ladění
Ladění nástroje by se mělo provádět minimálně jednou za rok a to i když se nástroj nevyužívá.

Regulace
Regulace mechaniky nástroje je většinou otázkou potřeby, ale minimálně jednou za 2-3 roky by se tento úkon měl provést.
Samozřejmě s ohledem na vytíženost nástroje.

Čištění
Čištění nástroje by se mělo provádět vždy, když je nástroj špinavý :-))